Yabancı Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancı Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

Yabancı kişilerin Türkiye'de şirket kurmasının onlara sağladığı pek çok avantaj bulunmaktadır. Bu avantajların en başında yabancı yatırımcılara yapılan Devlet desteği ön plana çıkmaktadır. Buna bağlı olarak, yabancı kişilerin Türkiye'de şirket kurulumu sırasında nasıl bir hukuki süreç izlemesi gerektiği, şirket kuruluşunu nasıl yapacakları, hangi şirket türünü seçmeleri gerektiğini gibi birçok sorunuz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Kişiler Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Yabancı kişiler, Türkiye'de şirket kurabilir, fakat uymaları ve takip etmeleri gereken belirli kanunlar ve kurallar bulunmaktadır. Bu kanunlar arasında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu bulunmaktadır. Bu kanunda genel olarak yatırım serbesttir ve yerli ve yabancı olan herkes eşit haklara sahiptir. Yabancı kişilerin ilgili kanun ve mevzuatlara uyması halinde sorunsuz ve kolay bir şekilde Türkiye’de şirketlerini kurması pekâlâ mümkündür.

Yabancı Kişiler Türkiye’de Hangi Şirketleri Kurabilir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda çeşitli pek çok şirket türü yer almaktadır. Belirtilmesi gerekir ki, 4875 sayılı kanunun esas aldığı eşitlik ilkesi gereğince yabancı kişiler Türkiye'de yerli kişilerin kurabileceği her türlü şirket türünü kurabilir. Eski sistemde, yabancı kişilerin sadece anonim ve limited şirket kurmasına izin veriliyordu, fakat yapılan son güncellemeler ile artık yabancı kişiler şirket kurma açısında bir sınırlama söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan her türlü şirket türü ve Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan adi şirket türlerinden en uygun olanı belirlenip, kurulabilir, ancak kurulan bu şirketlerin her biri kuruluş işlemleri ve özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklıdır.

Yabancı kişiler aşağıda yer alan başlıca şirket türlerini kurabilir:

 • Limited şirket
 • Anonim şirket
 • Kooperatif şirket
 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket
 • Şahıs firması
Yabancı Kişiler Şirket Kurulumu için Nasıl Bir Prosedür İzlemelidir?

Resmi başvuru işlemleri yapılmadan önce yabancı kişilerin şirket kuruluşu ile ilgili öz hazırlık yapması gerekmektedir. Bu hazırlıklar arasında şirket türü belirlenmeli, faaliyetin ne olacağına karar verilmeli, ana sözleşme hazırlanmalı ve fiziki ihtiyaçlar karşılanmalıdır.

Bu işlemlerden sonra izlenmesi gereken temel prosedür aşağıdaki gibidir:

 1. Müvekkil ile görüşme ve arından şirket esas sözleşmesinin usulüne uygun olarak hazırlanması.
 2. MERSİS üzerinden tutanak ve ana sözleşmenin girilmesi ve gönderilmesi.
 3. Evrakların düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması.
 4. Şirketin potansiyel olarak bir vergi numarası edinmesi.
 5. Var olan sermayenin belirli bir kısmının Rekabet Kurumu banka hesabına yatırılması ve belgelenmesi.
 6. Tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılması.
 7. Şirket ile ilgili bazı yasal defterlerin tutulması.
 8. Vergi dairesinden şirket kuruluş bildirisinin istenmesi.
 9. İmza sirkülerinin düzenlenmesi.
 10. Şirketle ilgili bazı belgelerin e-TUYS sistemine girilmesi ve her şeyin buraya aktarılması.

Bu adımlar izlenirken kurum ve kuruluşlar tarafından bazı belgeler istenebilir. Bu belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • Şirket sözleşmesi
 • Şirket müdürünün kimlik bilgileri
 • Şirketin mevcut durumu ve imza yetkilileri hakkında istenen faaliyet belgesi.
 • Tüzel kişi hissedarların kuruluş için onayını gösteren yetkili kurumsal yönetim kararları.

Bu belgeler de tamamlandıktan sonra yabancı kişiler, yerli kişiler eşit haklara sahip olarak şirketlerini açabilirler.