Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Hizmetleri

  • Vergi planlamasının yapılması
  • Yasal kayıtların, kanuni defterlerin ve mali tabloların denetimi
  • Yasal beyannamelerin denetimi
  • Denetimler sırasında ortaya çıkan bulguların düzeltilmesi
  • Vergi ve diğer kanunlarda yer alan istisna, indirim ve teşvik kalemlerinin analizi
  • Transfer fiyatlandırması çalışmalarının yapılması
  • Tam tasdik denetim hizmeti ve raporlaması
Vergi Danışmanlık ve Tam Tasdik Hizmetleri