Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Raporlama Hizmetleri

Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Raporlama Hizmetleri

  • Mali ve vergisel konularda danışmanlık verilmesi
  • Muhasebe kayıtlarının tutulması
  • Tüm vergi ve yasal beyannamelerin verilmesi
  • Şirket ihtiyaçları ve sektöre uygun hazırlanmış özel amaçlı kurucu ve yönetici raporlarının hazırlanması
  • Finansal tabloların hazırlanması
  • Tüm yabancı dillerde finansal tabloların sunulması
  • Grup içi ve uluslararası raporların hazırlanması
  • Şirket içi muhasebe ve kontrol sisteminin kurulması
Muhasebe, Mali Müşavirlik ve Raporlama Hizmetleri