Sosyal Güvenlik, Bordro ve Teşvik Hizmetleri

Sosyal Güvenlik, Bordro ve Teşvik Hizmetleri

  • Personel bordrolarının hazırlanması
  • SGK aylık bildirimlerinin yapılması
  • İşyeri açılış, işe giriş, işten çıkış, izin, rapor ve diğer bildirimlerin yapılması
  • Kıdem, ihbar ve diğer hakların hesaplanması
  • İzin, fazla mesai ve diğer yan hakların hesaplanması
  • Ar-Ge sosyal güvenlik ve vergi teşviklerinin hesaplanması
  • SGK ve İşkur teşviklerinin hesaplanması ve takibi
Sosyal Güvenlik, Bordro ve Teşvik Hizmetleri